භාණ්ඩාගාරය

ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න සෑම සිද්ධස්ථානයකින්ම භාණ්ඩාගාරයට පරිත්‍යාග කරන්න – ඕමල්පේ හිමි

රට මුහුණපා ඇති බරපතල ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ විශාල ධනයක් ඇති බෞද්ධ අබෞද්ධ සෑම සිද්ධස්ථානයකින්ම රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට යම් පරිත්‍යාගයක් සිදුකළ යුතු...

සතොසෙන් සැපයුම්කරුවන්ට බිලියන 7.7ක පොල්ලක්, බඩු දීම නවත්වයි

සැපයුම්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු ණය නොගෙවීම හේතුවෙන් සතොසට අත්‍යවශ්‍ය වෙළෙද ද්‍රව්‍ය සැපයීම සැපයුම්කරුවන් විසින් අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වේ. මේ හේතුව...