බිත්තර

දේශීය බිත්තර කිලෝ ගණනට විකිණීමේ තීරණයක් – සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය

දේශීය බිත්තර කිලෝ ගණනට විකිණීමේ තීරණයක් ගෙන ඇති බව සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති සරත් රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කරනවා....

වල්පාලුව රක්ෂිතය තුළ ඉවත දමා තිබූ ලක්ෂයකට අධික බිත්තර: පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිපාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් පැමිණිල්ලක්

පුත්තලම ප්‍රදේශයේ රක්ෂිතයක් තුළ තිබී බිත්තර ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් හමුවීමේ සිද්ධිය සම්බ්න්ධයෙන් විමර්ශනයක් කරන්නැයි පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ බව වෙළෙඳ...

බිත්තර ගැන ප්‍රමිති වාර්තාව ලැබීමෙන් පසු ආනයනය කරන්න- වෙළෙඳ හා වාණිජ අමාත්‍යාංශය

ආනයනය කිරීමට නියමිත බිත්තර තොගය සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රමිති වාර්තාව මෙරටට ලැබීමට නියමිත බව වෙළෙඳ හා වාණිජ අමාත්‍යාංශය පවසයි. එම අමාත්‍යාංශය...