බන්දුල ගුණවර්ධන

75වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙලේ දී ජාතික ගීය දමිළ බසින් ගැයීමේ වරදක් නෑ – කැබිනට් ප්‍රකාශක

ලබන පෙබරවාරියේ පැවැත්වෙන මෙරට 75 වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙලේ දී ජාතික ගීය දමිළ භාෂාවෙන්ද ගායනා කිරීමේ ගැටලුවක් නැතැයි කැබිනට්...

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට වසරකට කෝටි 4,000ක අලාභයක්; දිනක අලාභය කෝටි 10කට වැඩියි

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මේ වන විට දිනකට කෝටි 10කට වැඩි අධික අලාභයක් ලබමින් ඇති බවත්, 2021 වසරේ දී එහි ආදායම රුපියල්...