පොලිස්පතිවරයා

මිල්ලනිය සිද්ධියේ විදුහල්පතිවරිය සහ පොලිස් නිලධාරීන්ව ළමා අධිකාරියට කැඳවයි

හොරණ මිල්ලනිය ප්‍රදේශයේ පාසලක පස්වැනි වසරේ සිසුන් තිදෙනකු විදුහල්පතිවරියගේ දැනුම් දීම අනුව පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් පාසලෙන් එළියට රැගෙන...

මැයි (09) ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රි ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් ජනාධිපති වෙත නිර්දේශ

ගාලුමුවදොර පිහිටි ගෝඨා ගෝ ගමට ඉකුත් මැයි මස (09) දින එල්ල වු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් රාජකාරි පැහැර හරින ලද පොලිස්පතිවරයා ඇතුලු...

අධිකරණවල සහ අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සත් පුද්ගල කමිටුවක්

අධිකරණවල සහ අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ යළි සලකා බලා පරිපාලනමය ගැටළු ඇති නොවන ආකාරයට සංශෝදන...