පොලිස්පතිවරයා

මීළඟ පොලිස්පතිවරයා කිසිදු චෝදනාවකට ලක් නොවූ ගෞරවනීය අයෙකු විය යුතුයි – ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය

මීළඟ පොලිස්පතිවරයා කිසිදු චෝදනාවකට ලක් නොවූ ගෞරවනීය අයෙකු විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සඳහන් කරයි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ...

කෙසෙල්වත්ත පොලිස් ස්ථානයේ “බී” වාර්තාවක් ගෙන පොලිස්පතිවරයා වාර්තාවක් කැඳවයි

නීතීඥවරුන් පිරිසක් සම්බන්ධව කෙසෙල්වත්ත පොලිස් ස්ථානය මගින් අධිකරණය වෙත "බී" වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ක්‍රියාකිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා විසින් බස්නාහිර පළාත භාර...

පොලිසිය මෙවර මැතිවරණ රාජකාරි ආරම්භවීමට ප්‍රථම ඉකුත් මැතිවරණයේ රුපියල් බිලියනය ඉල්ලයි

මහ මැතිවරණයේ පොලිස් රාජකාරි වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු රුපියල් බිලියනයක මුදල තවමත් ලැබී නොමැති බැවින් පළාත් පාලන මැතිවරණයේ රාජකාරී වෙනුවෙන් පොලිස්...

You may have missed