පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අපේක්ෂකයින්ට විශේෂ නිවේදනයක්

2024 මැයි මස අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට (2023) පෙනී සිටීමට ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීමට ඉල්ලුම් කර ඇති විභාග අපේක්ෂකයින්ට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි...

මෙරට උප්පැන්න සහතික නොමැති පුද්ගලයන් 5%ක් – ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

මෙරට උප්පැන්න සහතික නොමැති පුද්ගලයන් සියයට 05ක් පමණ සිටින බව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති අශෝක ප්‍රියනත මහතා පැවැසීය. පසුගිය දිනයන්හි...

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළව සියලු උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම මෙම මස 23වන දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 සිට...