පක්ෂ නායක රැස්වීම

21වන සංශෝධනයක් පාර්ලිමේන්තුවට – ආණ්ඩුව තීරණය කරයි

20 වන සංශෝධනය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාව 21වන සංශෝධනය ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කොට ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක...

පාකිස්ථාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන් 24 පාර්ලිමේන්තුව අමතයි

දෙදින නිල සංචාරයක් සදහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරයක් සදහා ලංකාවට පැමිනීමට නියමිතව සිටින පාකිස්ථාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන් මහතා එළඹෙන 24 වැනි...