නිවාස

මන්ත්‍රීවරුන්ට නිවාසවල නොමිලේ රැඳී සිටිය හැක්කේ ජූලි මාසය තෙක් පමණයි

අරගලකරුවන්ගේ ප්‍රහාර හේතුවෙන් නිවාස ඇතුලු දේපළ අහිමිවූ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ට බත්තරමුල්ල වියත්පුර නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ නිවාසවල නොමිලේ රැඳී...

ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 51 දෙනකුට ත්‍යාග ලෙස සහන පදනමක් මත රජය ලබාදුන් නිවාස යළි පවරා ගැනීමට

ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් පත්‍රය උල්ලංඝනය කිරීම් දින 14ක් ඇතුළත නිවැරදි කර නොගන්නේ නම් ජාත්‍යන්තර පදක්කම් හා ජයග්‍රහණ අත්කර ගත් මෙරට ක්‍රීඩක...

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ෆර්ගියුෂන් පාර කජීමාවත්තේ නිවාස 23ක් ගිනිගෙන විනාශ වෙයි

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ෆර්ගියුෂන් පාර කජිමාවත්තේ (25) අළුයම ඇති වූ ගින්නකින් අනවසර පැල්පත් නිවාස රාශියකට හානි සිදු වී ඇත. නිවාස 200ක් පමණ...

You may have missed