නියෝගයක්

නිවසේ විදුලි බිල්පත පරිසරයට මුදා හැරීමේ වරදට දස දහසක දඩයක්

විදුලි බිල්පතක් පරිසරයට මුදා හැරිම සම්බන්ධයෙන් හැටන් මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ සැකකරුවෙකුට රුපියල් දස දහසක දඩයක් ගෙවන ලෙස හැටන්...

“ගෝඨා ගෝ ගම” ඉවත් කිරීම වළක්වාලන අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ප්‍රතික්ෂේප වේ

‘ගෝඨා ගෝ ගම’ අරගලකරුවන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට රජය පියවර ගැනීම වළකාලන නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා එම අරගල භූමියේ...

ස්ථිර මාර්ග බාධක ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

කොළඹ නගරයේ ඉදිකොට තිබෙන ස්ථිර මාර්ග බාධක ඉවත් කරන ලෙස පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු නිලධාරීන්ට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම්...