නියෝගයක්

ඩයනාගේ තීන්දුවට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක්

රාජ්‍ය ඇමතිනී ඩයනා ගමගේ මහත්මියගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය බලරහිත කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනුකෙරුණු පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභ කරමින් අභියාචනාධිකරණය...

ෆවු­සිට එරෙහි විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම වළක්වන වාරණ හා අතුරු තහනම් නියෝගයක්

කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතාට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම වළක්වන වාරණ හා අතුරු තහනම් නියෝගයක් කොළඹ දිසා අධිකරණය...

කොළඹ වැසි ජලයෙන් යට වීම වැළැක්වීමට සැලසුමක් ඉල්ලමින් කොළඹ නගර සභාවට නියෝගයක්

කොළඹ නගරය වැසි ජලයෙන් යටවීම වැළැක්වීම සඳහා ගත හැකි පියවර පිළිබඳ සැලසුමක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට, පසුගියදා රැස් වූ පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රම...