නියෝගයක්

වත්කම් – බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාදුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලැයිස්තුව නිදහස් කරන්න අභියාචනාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදන වත්කම් බැරකම් පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට වඩා ඉහළින් ඇති බව අභියාචනාධිකරණය (28) නියෝගයක් ලබා දෙමින් සඳහන් කළේය....

පළාත් පාලන ඡන්දය බාධාවකින් තොරව පවත්වන ලෙස නියෝගයක් ඉල්ලා පෙත්සමක් – මුජිබුර් රහුමාන්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම බාධාවකින් තොරව පැවැත්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිසම ඇතුළු වගඋත්තරකරුවන්ට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික...

නැගෙනහිර පළාතේ සියලුම ඝාතකාගාර සහ මස් අලෙවිසැල් සතියකට වසා තබන ලෙස නියෝගයක්

මඩකලපුව, අක්කරෙයිපත්තුව සහ කල්මුණේ මහ නගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි සියලුම මස් අලෙවිසැල් සහ මස් කඩ (කුකුළු මස් කඩ හැර)(දෙසැම්බර්...

You may have missed