දේශපාලඥයන්

අල්ලස් හා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලඥයන්, රජයේ උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු 83ට නඩු

අල්ලස් හා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලඥයන්, රජයේ උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු අසූ තුන් දෙනකුට පසුගිය වසරේදී මහාධිකරණයේ නඩු පවරා ඇතැයි අල්ලස් හෝ...

මැති ඇමැති 85ක් ජල සම්පාදනයට කෝටි 2ට ආසන්න මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැරලා

දේශපාලඥයන් අසූ පස් දෙනෙකු සිය නිවාසවලට ලබාගත් ජලය වෙනුවෙන් ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයට රුපියල් කෝටි දෙකකට ආසන්න මුදලක් ගෙවීම...

ප්‍රභූ පන්තියේ 80ක් කොරෝනාවට බිලි, ආසාදනයවූවන් 300කට ආසන්නයි, මැති ඇමැතිවරුන් සංඛ්‍යාව 27ක්

මේ රටේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන් දේශපාලඥයන්, ප්‍රභූවරුන්, වෘත්තිකයන් කලාකරුවන් ඇතුළු මුල් පෙළේ කැපී පෙනුණු පුද්ගලයන් 80 කට ආසන්න පිරිසක් කොවිඩ් ආසාදනයවීමෙන්...

You may have missed