දේශපාලඥයන්

(Video) ජනාධිපතිගෙ ගෝලයෝ වල් වැදිලා, වියත්මග නොමග ගිහින් – උලපනේ සුමංගල හිමි

රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් තීන්දු තීරණ ගෙන, දේශපාලඥයන්ට නොනැමී කොන්ද කෙලින් තබාගෙන කටයුතු කරන රාජ්‍ය නිළධාරීන් වෙනුවෙන් රටේ ජනතාව සියලු දෙනා...