දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ‘වැගන’ ප්‍රවාහනය හරහා සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන වියදමට සාපේක්‍ෂව 40%ක ඉතිරියක්

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් රට තුළ ප්‍රවාහන විදයම් ඉහළ යෑමට පිළියමක් ලෙස දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ‘වැගන’ ප්‍රවාහනයට වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති...

ලංකාවට ගෙන්වූ දුම්රිය මැදිරි 80ක්, එංජින් 7ක් මාස 18ක් තිස්සේ ධාවනයට එක්කර නෑ

මීට වසර එක හමාරකට පමණ පෙර ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූ දුම්රිය එන්ජින් 10න් තවමත් ධාවනයට එක්කර ඇත්තේ දුම්රිය එන්ජින් 03ක් පමණක් බවත්...

දුම්රිය වර්ජනය තව තදට තවත් සේවා රැසකින් ඉවත් වෙති

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු තවත් සේවා කීපයකින් ඉවත් වීමට තීරණය කළ බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ ලේකම් කසුන් චාමර මහතා පවසයි. ඒ අනුව...