දිනේෂ් ගුණවර්ධන

රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා සිකුරාදා දිනය නිවසේ සිට රාජකාරී කළ හැකි දිනයක් බවට පත්කිරීමට පියවර

රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා සිකුරාදා දිනය නිවසේ සිට රාජකාරී කළ හැකි දිනයක් බවට පත්කිරීමට පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු,...

පාර්ලිමේන්තුව තුළ යෝධ බලය ඇත්තේ පොහොට්ටුව හා ආණ්ඩුවටයි. අපි ආණ්ඩුවක් හැදුවේ ගෙදර යන්න නෙමේ – දිනේෂ්

අපේ අතේ ඇති දාං ලෑල්ලේ, කීපදෙනෙක් එහෙට මෙහෙට වුනාට, කපන්න තියෙන ඉත්තෝ තාම තියෙන්නෙ, පොහොට්ටුව ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව අතේ බව අමාත්‍ය...

නව ඡන්ද ක්‍රමයක් ඇති කරන තුරු පැරැණි ඡන්ද ක්‍රමයටම කඩිනමින් පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමට නිර්දේශය

කොට්ඨාස ක්‍රමයට 60%ක් සහ අනුපාත ක්‍රමයට 40%ක් වන මිශ්‍ර ඡන්ද ක්‍රමයක් ලෙසට නව ඡන්ද ක්‍රමයක් ඇති කරනතුරු පැරැණි ක්‍රමයට පළාත්...