දකුණු කොරියා

උතුරු කොරියාවේ හඳුනා නොගත් අමාශය ආශ්‍රිත රෝගයක්

උතුරු කොරියාවේ අවම වශයෙන් පවුල් 800ක් පමණ හඳුනා නොගත් අමාශය ආශ්‍රිත රෝගයකින් පීඩා විඳින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය. දකුණු...

දකුණු කොරියානු තානාපති ආරක්‍ෂක ලේකම් හමුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු ජනරජයේ තානාපති අතිගරු වුන්ජින් ජියොන්ග් මහතා ප්‍රථම වරට (ජූලි 22) දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පිහිටි ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේදී...

ඉරාන අත්අඩංගුවේ ඇති තෙල් නැව මුදා ගන්න දකුණු කොරියාව දැඩි උත්සාහයක

ඉරානය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති තම රටේ කොඩිය යටතේ කටයුතු කරන තෙල් නැවක් මුදා ගැනීමට දකුණු කොරියාව උත්සාහ දරමින් සිටී. ඒම්....