තමිල්නාඩු ධීවරයින්

තමිල්නාඩු ධීවරයින්ට සිදු කරන පහරදීම් නතර කරන්න කියන්න – තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය මධ්‍යම රජයට

තමිල්නාඩු ධීවරයින්ට සිදු කරන පහර දීම් නතර කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට දැනුම්දෙන්නැයි තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය එම්.කේ ස්ටාලින් මහතා එරට මධ්‍යම...

තමිල්නාඩු ධීවරයන්ට එරෙහිව රාජපක්ෂ රජයේ නාඩගමක් – නෙඩුමාරන්ගෙන් විරෝධය

තමිල්නාඩු ධීවරයින්ට එරෙහිව රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව නාඩගමක් රග දක්වන බව පවසමින් ද්‍රවිඩ ජාතික පෙරමුණ පක්ෂයේ නායක පල නෙඩුමාරන් විරෝධය පළ කර...