ණය පහසුකම

ඉන්දීය ඩොලර් බිලියන 1හි ණය පහසුකමෙහි වලංගු කාලය තවත් වසරකින් දීර්ඝ කරයි

ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දුන් ඩොලර් බිලියන 1ක ණය පහසුකම (credit line) සඳහා වලංගු කාලසීමාව තවත් වසරකින් දීර්ඝ...

IMF ණය පහසුකම මේ වසරේ මුල් භාගයේදී ලැබෙනු ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීරණ ණය පහසුකම මේ වසරේ මුල් භාගයේදී ලැබෙනු ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කරයි. ජනාධිපති නිල නිවසේදී (07) පැවති...

තෙල් කොන්ත්‍රාත්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට

ඉන්දීය අපනයන-ආනයන බැංකුව විසින් සපයනු ලබන ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක කෙටිකාලීන ණය පහසුකම යටතේ සීමාසහිත ඉන්දියන් ඔයිල් කෝපරේෂන් සමාගමෙන් ඩීසල්...