ජාවාරම්කරුවන්

කේරළ ගංජා Kg165ක් යාපනය මාදගල් වෙරළ තීරයට ගොඩගසා තිබියදී සොයා ගැනේ

යාපනය මාදගල් වෙරළ තීරයට ගොඩගසා තිබූ කේරළ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 165ක් නාවික හමුදාව මගින් සොයාගෙන තිබෙනවා. රුපියල් මිලියන 50කට වඩා වටිනා...

විදේශයක සිට කැරට් 22කට වැඩි රන් ආභරණ පැළද පැමිණීම තහනම්

විදේශයක සිට මෙරටට පැමිණීමේදී කැරට් 22කට වැඩි රන් ආභරණ පැළද පැමිණීම ගුවන් මගීන්ට තහනම් කර තිබෙනවා. ගුවන් මගින් රත්‍රං මෙරටට...