ජාවාරම්කරුවන්

විදේශයක සිට කැරට් 22කට වැඩි රන් ආභරණ පැළද පැමිණීම තහනම්

විදේශයක සිට මෙරටට පැමිණීමේදී කැරට් 22කට වැඩි රන් ආභරණ පැළද පැමිණීම ගුවන් මගීන්ට තහනම් කර තිබෙනවා. ගුවන් මගින් රත්‍රං මෙරටට...

නීති විරෝධිව ඕස්ට්‍රේලියාවට මිනිසුන් ගෙන යන ජාවාරම්කරුවන් 100කට ආසන්න පිරිසක් ගැන CIDය විශේෂ විමර්ශන

රුපියල් ලක්ෂ ගණනින් මුදල් ලබාගෙන බහුදින යාත්‍රාවලින් නීති විරෝධිව ඕස්ට්‍රේලියාවට මිනිසුන් ගෙන යන ජාවාරම්කරුවන් සියයකට ආසන්න පිරිසක් ගැන රහස් පොලිසිය...

You may have missed