ජාවාරම්කරුවන්

නීති විරෝධිව ඕස්ට්‍රේලියාවට මිනිසුන් ගෙන යන ජාවාරම්කරුවන් 100කට ආසන්න පිරිසක් ගැන CIDය විශේෂ විමර්ශන

රුපියල් ලක්ෂ ගණනින් මුදල් ලබාගෙන බහුදින යාත්‍රාවලින් නීති විරෝධිව ඕස්ට්‍රේලියාවට මිනිසුන් ගෙන යන ජාවාරම්කරුවන් සියයකට ආසන්න පිරිසක් ගැන රහස් පොලිසිය...

ජාවාරම්කරුවන් 675ක අත්අඩංගුවෙන් නීති විරෝධී ලෙස රැස් කළ ඉන්ධන ලීටර් 66,198ක් සොයා ගැනේ

නීති විරෝධී ලෙස ඉන්ධන රැස් කර වැඩි මිලට අලෙවි කිරීම්වල නිරතව සිටි ජාවාරම්කරුවන් 675 දෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඉන්ධන ලීටර් 66,198ක්...

විදේශ රැකියා ජාවාරම්කරුවන් ගැන ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ දැනුවත් කිරීමක්

විදේශ රැකියා සම්බන්ධව මේ දිනවල බෙහෝ පිරිස් උනන්දුවක් දක්වන අතර, ඒ් හේතුවෙන් ඔවුන් ජාවාරම්කරුවන්ට හසුවු අවස්ථා දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්ථා...