ජපානය

ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 03ක හදිසි මානුෂික ආධාර

ශ්‍රී ලංකාවට හදිසි මානුෂික ආධාර සැපයීම සඳහා මූල්‍ය ආධාරයක් සැපයීමට ජපානය තීරණය කර ඇතැයි කොළඹ පිහිටි ජපාන තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය...

ව්‍යාපෘති නොවන ප්‍රධාන ආධාර යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ජපානයෙන් යෙන් මිලියන 500ක්

මෙරට ශාක ස්වස්ථතා සහතිකකරණය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් ඉක්මනින් නරක්වන ශාකමය භාණ්ඩ අපනයන ක්‍රියාවලිය සදහා පහසුකම් සැලසීම උදෙසා ජපන් යෙන්...

අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 400කට අධික වටිනා සුඛෝපභෝගි මෝටර් රථ 4000ක් සමඟ ‘ෆෙලිසිටි ඒස්‘ නෞකාව ගිලී යයි

ජපානයට අයත් ‘ෆෙලිසිටි ඒස්‘ නමැති භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාව සුඛෝපභෝගි මෝටර් රථ හාරදහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සමඟ අත්ලාන්තික් සාගර පතුලේ ගිලී ගියේය....