ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

රනිල්ගෙන් හරස් ප්‍රශ්න අහන්න අනුර කුමාර ජනපති කොමිසමෙන් අවසර ඉල්ලයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා (24) පස්වරුවේ දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවට...