ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජනතා ප්‍රසාදය හිමිකර ගනිමින් දිනෙන් දින ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන පක්ෂයක් – ඇමෙරිකානු තානාපති

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජනතා ප්‍රසාදය හිමිකර ගනිමින් දිනෙන් දින ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන පක්ෂයක් බව අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ...

(VIDEO) මහින්ද යාපා ජනපති කරල අගමැතිකම අපට බාර දෙන්න. මාසෙකට ඩොලර් බිලියන එකහමාර ගාණේ ගේනවා – ටිල්වින්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද ආණ්ඩුව භාරගතහොත් හෙට දිනයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් ගලාගෙන එන්නට පටන් ගන්නා බවත් විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් හරහා...

රටේ ජනතාවගේ නැඟී සිටීමට නිවැරැදි දේශපාලන නායකත්වයක් මෙන්ම නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් අවශ්‍යයි – අනුර

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව අරගල භූමියක් බවට පත් වී තිබෙන බවත්, එහි දී ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයට නොගොස් රට ගෙනයාම පිළිබඳ...