ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

ඉදිරි ආණ්ඩුවක දී ජාතික ජන බලවේගයෙන් නව ව්‍යවස්ථාවක් – ටිල්වින් සිල්වා

ජාතික ජන බලවේගයේ ඉදිරි ආණ්ඩුවක දී නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පවසයි....

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජනතා ප්‍රසාදය හිමිකර ගනිමින් දිනෙන් දින ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන පක්ෂයක් – ඇමෙරිකානු තානාපති

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජනතා ප්‍රසාදය හිමිකර ගනිමින් දිනෙන් දින ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන පක්ෂයක් බව අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ...

(VIDEO) මහින්ද යාපා ජනපති කරල අගමැතිකම අපට බාර දෙන්න. මාසෙකට ඩොලර් බිලියන එකහමාර ගාණේ ගේනවා – ටිල්වින්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද ආණ්ඩුව භාරගතහොත් හෙට දිනයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් ගලාගෙන එන්නට පටන් ගන්නා බවත් විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් හරහා...