චන්න ජයසුමන

රටේ කිසිදු අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධයක හිඟයක් නැ; අනවශ්‍ය ආකාරයට ගොඩගසා ගැනීමෙන් වළකින්න – ඖෂධ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

රටේ කිසිදු අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධයක හිඟයක් නැති හෙයින් අනවශ්‍ය ආකාරයට ඖෂධ නිවෙස්වල ගොඩගසා ගැනීමෙන් හෝ ගබඩා කිරීමෙන් වළකින්නැයි ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපයුම්...

ශ්‍රී ලංකාවේ ජල ප්‍රභවයන් බොහෝමයක් ප්‍රතිජීවක ඖෂධවලින් දූෂණය වෙලා – චන්න ජයසුමන

ශ්‍රී ලංකාවේ ජල ප්‍රභවයන් බොහෝමයක් ප්‍රතිජීවක ඖෂධවලින් දූෂණය වී ඇති බවට වකුගඩු රෝගය සඳහා මෑතකදී සිදුකරන ලද පර්යේෂණයකදී සනාථ වී...