ගිවිසුම

ශ්‍රී ලංකාව හා වියට්නාමය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණික හුවමාරු වැඩපිළිවෙලකට ශ්‍රී ලංකාව හා වියට්නාමය අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබා තිබෙනවා. ඒ සදහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා...

ඛනිජතෙල් තොග ගබඩා හා බෙදාහැරීමේ ගිවිසුමක්

ෂෙල්-ආර් එම් පාක්ස් සමාගම සහ ලංකා ඛනිජතෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගම, ඛනිජතෙල් තොග ගබඩා හා බෙදාහැරීමේ ගිවිසුමට එළැඹ තිබේ. එම...

පිළිකා රෝගීන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 13ක් ප්‍රදානයනට ගිවිසුමක්

මෙරට පිළිකා රෝගීන් හට ප්‍රතිකාර කිරීම සදහා අවශ්‍යය වන අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ තොගයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබා දීම සදහා ගිවිසුම් ගත වීම...