ගිවිසුම

අමෙරිකානු ණය සීමාව ඉහළ නැංවීමට අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා සහ රිපබ්ලිකන් පක්ෂය අතර එකඟතාවක්

අමෙරිකානු ණය සීමාව ඉහළ නැංවීමට සහ ණය පැහැර හැරීම වළක්වා ගැනීමට අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා සහ රිපබ්ලිකන් පක්ෂය අතර එකඟතාවක් ඇති කරගෙන...

Sinopec සමාගම සහ විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශය අතර ගිවිසුම අත්සන් කරයි

මෙරටට ඛනිජ තෙල් සැපයීම සඳහා Sinopec සමාගම ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබේ. කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කළ විශේෂ කමිටුවේ නිර්දේශ අනුව චීනයේ...

ඉරානය සහ සවුදි අරාබිය යළි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ කිරීමට යයි

කලාපීය ප්‍රතිවාදීන් වන ඉරානය සහ සවුදි අරාබිය දෙරට අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ කිරීමට ගිවිසුමකට එළඹ තිබේ. ඒ අනුව මාස...