ගජමුතු

දළ ඇතුන් ඝාතනය කර කෝටි 04කට වැඩි වටිනා ගජමුතු ලබාගත් සැකකරුවෙක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය භාරයට

රජයේ රක්ෂිතයකට ඇතුළු වී දළ ඇතුන් ඝාතනය කර ගජමුතු ලබාගත් පුද්ගලයෙකු වැල්ලවාය, කුමාරදාස මාවත ප්‍රදේශයේදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින්...

මිල කළ නොහැකි ගජමුතු සමග දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

කරදියනාරු, මුණවර, පෙරියපිල්ලුමලේ ප්‍රදේශයේදී මිල කළ නොහැකි ගජමුතු සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය (STF) කළ වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගෙන...

You may have missed