කොවිඩ් මරණ

ජූලි මාසයේ කොරෝනා මරණ 30ක්; ජනතාව සෞඛ්‍ය නීති පිළිපදිමින් පරිස්සම්කාරී ලෙස කටයුතු කළ යුතුයි – වෛද්‍ය අන්වර් හම්දානි

රටේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් කොවිඩ් මරණ 30ක් පමණ මේ මාසයේදී වාර්තාවී ඇතැයි කොවිඩ් 19 සම්බන්ධීකාරක, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණ සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය...

(VIDEO) ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යට ගිය ලංකාවේ කාඩ්බෝඩ් මිනී පෙට්ටි

දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව විසින් හඳුන්වාදුන් කාඩ්බෝඩ් මිනී පෙට්ටිය ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය තුළද මේ වනවිට අවධානයක් දිනාගැනීමට සමත්ව ඇත. දිගින්...