කොවිඩ් මරණ

(VIDEO)ලොව ප්‍රථම වරට කොවිඩ් මරණ පිලිබඳව ලංකාවෙන් හඳුනාගැනීමක්: පෙනහළු සංකූලතා තත්ත්වය

කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වීම නිසා මිය යාමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුවන කොවිඩ් නිවුමෝනියාව සහ ලේ කැටි ගැසී ඒවා පෙනහළු තුළ...

මෝචරියට දැඩ් තදබදය; දරුවන්ට කොවිඩ් වැළඳීමේ උපරිම ධාරිතාවයක

රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ මේ වන විට මෘත දේහ ආදාහනය කිරීමට නොහැකිව ගොඩගැසී ඇතැයි වාර්තා වේ. රෝහලේ හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරයා සඳහන්...