කිරිපිටි

කිරිපිටි මිල පහළ දැමීමට සමගාමීව කිරි තේ එකක මිල අප්‍රේල් මස මුල සිට රු. 10 කින් පහළට

අප්‍රේල් මස මුල සිට කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කරන බව සමස්ත ලංකා ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි....

කිරිපිටි තොගයක් රේගුවෙන් නිදහස් කිරීමේ ප්‍රමාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගුවෙන් නිවේදනයක් !

ආනයනය කළ කිරිපිටි තොගයක් රේගුවෙන් නිදහස් කිරීම ප්‍රමාද බවට ඇනෝඩ්ස් කොකෝවා පුද්ගලික සමාගමේ සභාපති ලක්ෂ්මන් වීරසූරිය මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන්...