කැනඩා

ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කැනඩා ඔන්ටාරියෝ ප්‍රාන්ත මැතිවරණයක් ජය ගනී

ඔන්ටාරියෝ හි 43 වැනි ව්‍යවස්ථාදායකයේ, ඩග් ෆෝර්ඩ්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ප්‍රගතිශීලී කොන්සර්වේටිව් පක්ෂය බහුතර බලයකින් ආණ්ඩුව පිහිටුවීමට කටයුතු කරමින් සිටී. පැවති...

හිටපු ගුවන් ප්‍රධානී සුමංගල ඩයස්ව තානාපති ලෙස පිළිගැනීම කැනඩාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයෙකු ලෙස, හිටපු ගුවන් ප්‍රධානී එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස්ව පත් කිරීම කැනඩාව විසින් පිළිගැනීම ප්‍රමාද කරන බව වාර්තා...