කර්මාන්තකරුවන්

ජූනි වනවිට තලගුලියක්වත් හදා ගන්න බැරි වේවි – රනිල් වික්‍රමසිංහ

පවතින ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව සැලකීමේදී ලබන ජූනි මාසය වනවිට මේ රටේ සියලුම කර්මාන්ත වැසී යනු ඇති බවත් අඩුම තරමින් තලගුලියක්වත්...

“රු.5000 බැගින් ලබා දීලා රටෙන් එළියට යන විදේශ විනිමය අඩු කරන්න බැහැ” – විමල්

ණය රැගෙන සැපට ජීවත් වූ යුගයක අවසානය සනිටුහන් වී ඇති බවත් මේ මොහොතේ රට තුළ පවතින කේන්ද්‍රීය අභියෝගය වන්නේ විදේශ...