කමල් ගුණරත්න

ගුවන්තොටුපොළට ප්‍රහාරය – ව්‍යාජ ඊ-මේල් පණිවිඩයක් ලූ

ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන බවට ගුවන් තොටුපොළ බලධාරින්ට ඊ-මේල් පණිවුඩයක් ලැබී ඇති බවත් එය ව්‍යාජ පණිවුඩයක් බවත් ආරක්ෂක ලේකම් හිටපු විශ්‍රාමික...

”කාන්තා ප්‍රතිරූපයට FB වලින් මඩ ගසන්නන්ට නීතිය තදින්”

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කාන්තා ප්‍රතිරූපයට හානි කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ආරක්ෂක ලේකම්, ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා අවධාරණය...

You may have missed