100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ජාතික කොඩියේ සිංහයා වෙනස් වේ !

ජාතික කොඩියේ සිංහයා වෙනස් වේ !

ජාතික කොඩියේ සිංහයා වෙනස් වේ !

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කොඩියේ ඇති කඩුවක් දරාගෙන සිටින සිංහයාගේ රූපය වෙනස් කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇතැයි ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න පවසයි.

අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණයකදී අසන ලද පැනයකට පිලිතුරු දෙමින් වැඩිදුරටත් අදහස් පල කළ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා දැනට භාවිතා කරන ජාතික කොඩියේ ඇති සිංහ රූපයේ අඩුපාඩු රැසක් පවතින බව විවිධ පාර්ශව විසින් පෙන්වාදී ඇතැයි පවසයි.

කෙසේ වෙතත් ජාතික කොඩියේ සිදුකරන වෙනස්කම් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරගැනීමෙන් පසු එළිදක්වන බව ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

“ඒක ටිකක් කල් ගතවෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා මෙවර නිදහස් උත්සවයේ ජාතික කොඩියේ පරණ සිංහයා ඉඳිවි.” ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *