කතෝලික

“මම කිව්ව දේ වැරදියට තේරුම් අරන්” : කාදිනල් හිමිපාණන්

තමන්වහන්සේ ඊයේ දිනයේදී සිදුකළ ප්‍රකාශයක් වැරදි අයුරින් තේරුම් ගෙන ඇති බව මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. පාස්කු...

කතෝලික, ඇන්ග්ලිකන් සහ මෙතෝදිස්ත පල්ලිවල සාමාජිකයන් මරණ බලහත්කාරයෙන් ආදාහනය කිරීමට විරුද්ධ වෙති

COVID-19 ආසාදිතයින්ගේ මරණ ආදාහනය සඳහා වන විරුද්ධත්වය දිගටම පවතී. කතෝලික, ඇන්ග්ලිකන් සහ මෙතෝදිස්ත පල්ලිවල බිෂොප්වරුන් සහ දේවගැතිවරුන් විසින් ආදාහනය කිරීමට...