එක්සත් රාජධානිය

නව වීසා ක්‍රමයක් යටතේ විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධිධාරීන්ට එක්සත් රාජධානියේ වීසා

නව වීසා ක්‍රමයක් යටතේ ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධිධාරීන්ට එක්සත් රාජධානියට පැමිණීමට අයැදුම් කළ හැකි බව බී.බී.සී. පුවත් සේවය පවසයි....

ශ්‍රීලංකාව සහ එක්සත් රාජධානිය අතර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සහයෝගීතාව පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් රාජධානිය අතර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සහයෝගීතාව පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමක් (18) විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් තබා තිබෙනවා. මේ...