එක්සත් ජාතික පක්ෂය

රජයට දැන් හදිසි නීතිය පනවා කරන්න පුළුවන් ඉටිගෙඩියක් නෑ – රුවන්ගෙන් රජයට විවෘත අභියෝගයක්

විධායක බලය, පාර්ලිමේන්තුවේ අති බහුතරය හා සියලු රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය තිබියදී ජනතාවට අවශ්‍ය සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් හදිසි නීති විධි විධාන පැනවූවා...

එ.ජා.ප යේ 75 වන සංවත්සර උත්සවය, තනතුර අත්හැරීමට රනිල් සූදානම් නැත!

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයේ වෙනසක් සිදු වේවි යැයි නිවේදනය කර තිබුණ ද, තනතුර අතහැරීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සූදානම් නැත. එක්සත්...

කොරෝනා වසංගතයට අදාලව ගෝඨාභය – රනිල් විනාඩි 40ක විශේෂ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ උග්‍ර තත්ත්වයට පත්ව තිබෙන කොරෝනා වසංගතයට අදාලව ගත යුතු පියවර ගැන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය...