එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ජනතා සහන සැලසීම සඳහා යෝජනා ලබා ගැනීමට අගමැතිගෙන් කමිටුවක්

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා හිඟය කඩිනමින් නැතිකොට ජනතා සහන සැලසීම සඳහා යෝජනා ලබා ගැනීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විශේෂ කමිටුවක්...

සියලු දේශපාලන පක්ෂ එකතුව ජාතික රාමුවක් නිර්මාණය කළ යුතුයි – රනිල් වික්‍රමසිංහ

ජාතික ආණ්ඩුවක් රටට අවශ්‍ය නැති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි. ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහි...

ලංකාවේ ආර්ථික යුද්ධය යුක්රේන රුසියානු යුද්ධයට වඩා බලවත් – වජිර අබේවර්ධන

ගාල්ලේදී (27) පැවති පාක්ෂික හමුවකට සහභාගි වෙමින් යුක්රේන රුසියානු යුද්ධයට වඩා ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිබෙන ආර්ථික යුද්ධය වඩා බලවත් වී...