ඉරානය

ඉරානය හා ඊශ්‍රායලයට සංචාරය කරන්න එපා – ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් පුරවැසියන්ට උපදෙස්

ඉරානය, ඊශ්‍රායලය යන රටවල සංචාරය කිරීමෙන් වළකින ලෙස ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යාංශය සිය පුරවැසියන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා...

ඊශ්‍රායලයට ඇමරිකාවෙන් යුධ ආධාර ඉරානය හෙළා දකී

ඇමරිකානු සෙනෙට් මන්ත්‍රී මණ්ඩලය ඊශ්‍රායලය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 14ක යුද ආධාර පැකේජයක් අනුමත කිරීම ඉරානය හෙළාදකී. එරට විදේශ අමාත්‍යාංශ...

ඉරානය “සෝරායා” චන්ද්‍රිකාව සාර්ථකව කක්ෂගත කරයි

ඉරානය සෝරායා චන්ද්‍රිකාව සාර්ථකව කක්ෂගත කළ බව එරට මාධ්‍ය නිවේදනය කරනවා. ඉරානය නව චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කිරීමත් සමඟ එරටේ න්‍යෂ්ටික බලය...