ඇමැතිවරුන්

මැති ඇමති නොවන පිරිසකට ආරක්ෂකයන් 5400ක්

ඇමැතිවරුන්ට මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතරව වෙනත් පුද්ගලයන්ට ප්‍රභූ ආරක්ෂකයන් 5400ක් ලබාදී ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වන බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස්...

අලුත් ඇමැතිවරුන්ට වැටුප්, වරප්‍රසාද නෑ

ඉදිරියේදී පත් වීමට නියමිත ඇමැතිවරුන්ට වැටුප් හෝ අමතර වරප්‍රසාද නොදීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබේ. නව රජයේ කැබිනට්...

විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට අනුව පත් කළ ලේකම්වරු, ආයතන ප්‍රධානීන් බහුතරයක් අසාර්ථකයි – ජනපති

(27) පෙරවරුවේ ජනාධිපති මන්දිරයේදී පුවත්පත් කතුවරුන් හමුවූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා කියා ඇත්තේ කොරෝනා හමුවෙහි පසුබෑම් ඇතිවුවත් ඉදිරි වසර 3 ඇතුළත සියලු...