ඇමැතිවරුන්

අලුත් ඇමැතිවරුන්ට වැටුප්, වරප්‍රසාද නෑ

ඉදිරියේදී පත් වීමට නියමිත ඇමැතිවරුන්ට වැටුප් හෝ අමතර වරප්‍රසාද නොදීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබේ. නව රජයේ කැබිනට්...

විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට අනුව පත් කළ ලේකම්වරු, ආයතන ප්‍රධානීන් බහුතරයක් අසාර්ථකයි – ජනපති

(27) පෙරවරුවේ ජනාධිපති මන්දිරයේදී පුවත්පත් කතුවරුන් හමුවූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා කියා ඇත්තේ කොරෝනා හමුවෙහි පසුබෑම් ඇතිවුවත් ඉදිරි වසර 3 ඇතුළත සියලු...

ඇමැතිවරුන් 17ට මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාස සංකීර්ණයෙන් හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන ලෙසට සිහිකැඳවීමක්

මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාස සංකීර්ණයේ පදිංචිව සිටින ඇමැතිවරුන් 17 දෙනෙකුට ඒ ස්ථානයෙන් හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන ලෙසට පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානීන් සිහිකැඳවීමක් පසුගිය...