ආනයන සීමා

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වර්ග 367කට පැනවූ ආනයන සීමා දීර්ඝ කෙරේ – මුදල් අමාත්‍යාංශය

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වර්ග 367 කට පැනවූ ආනයන සීමා කාලය තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සදහන් කළේ ඊට...

දිගින් දිගටම ආනයන සීමා පැනවීම ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානයේ නියාමනයන්ට අනුකූල නොවේ – යුරෝපා සංගමය

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝපා සංගම් දූත මණ්ඩලය කොළඹ පිහිටි ප්‍රංශ, ජර්මනි, ඉතාලි, නෙදර්ලන්ත හා රුමේනියානු තානාපති කාර්යාල සමඟ එක්ව කරනු...