අසාද් සාලි

කොළඹ මහාධිකරණයේ අසාද් සාලිට අධිචෝදනා

මාධ්‍ය හමුවකදී ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීම හරහා ආගම් අතර මතභේදයක් ඇති කිරීමට උත්සාහ දැරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇති, හිටපු...

අසාද් සාලිට ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ හා ICCPR පනත යටතේ අධිචෝදනා – නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව

බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතාට එරෙහිව ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුති...

මාවනැල්ල බුදු පිළිම කැඩීම: අසාද් සාලි ගැන තව දුරටත් විමර්ශන කරනවා – නීතිපතිවරයා

මාවනැල්ල බුදු පිළිමවලට පහර දීමේ සිද්ධියට අදාළව බස්නාහිර පළාතේ හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් විමර්ශන කරන බව...