අසාද් සාලි

අසාද් සාලිගේ ප්‍රකාශය විමර්ශනය සඳහා CIDයෙන් කණ්ඩායමක්

අසාද් සාලි මහතා විසින් සිදු කරනු ලැබූ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කණ්ඩායමක් පත්කර තිබේ. පොලිස් මාධ්‍ය...

දෙමළ පක්ෂවල හදිසි එකමුතුකම ඉතිහාසයේ සංධිස්ථානයක් – අසාද් සාලි ආඩම්බරෙන් කියයි

ප්‍රතිපත්තිමය හා මූලධර්මය වෙනස්කම් තිබියදීත් ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ විමුක්තිය හා යුක්තිය වෙනුවෙන් එක්සත් වී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව සටන් කිරීමට තීරණය කර ඇති සියලූම...

You may have missed