අලි සබ්රි

අලි සබ්රිට මින් ඉදිරියට අපහාසයක් වන අන්දමේ කිසිදු ප්‍රකාශයක් නොකරන බවට මැඩිල්ලේ හිමිගෙන් ප්‍රකාශයක්

අධිකරණ ඇමැති ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතාට අපකීර්තියක් හා අපහාසයක් වන අන්දමේ කිසිදු ප්‍රකාශයක් මින් ඉදිරියට නොකරන බව සිංහලේ සංවිධානයේ...

ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරන සියළුම මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් අධිකරණ ඇමති කළ හදිසි ඉල්ලීම

රටේ සියළුම මුස්ලිම් ජනතාවට වහාම කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබා ගෙන රටේ සෞඛ්‍ය ක්‍රියාදාමයට සහයෝගය දක්වන ලෙස අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි...

“එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්”නෞකාවේ ගින්න සම්බන්ධයෙන් වන්දි ලබාගැනීමේ සාකච්ඡාවට විපක්ෂ නායකත් එක් වේ

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්" නෞකාවේ ඇති වූ ගින්නෙන් සිදු වූ හානිය සම්බන්ධයෙන් වන්දි ලබාගැනීමට අදාළ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා.(12) පෙරවරුවේ එම සාකච්ඡාව ආරම්භ කෙ‍රුණේ,...