අලි ඇතුන්

අලි ඇතුන් 05 දෙනෙකු ගැන අතුරු නියෝගයක්

වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රඳවා සිටින බලපත්‍ර නොමැති අලි ඇතුන් 05 දෙනෙකු මුල් අයිතිකරුවන් වෙත මුදාහරින ලෙස කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින්...

හබරන අලි ඇතුන් 7 දෙනෙකු අභිරහස් ලෙස මියයාමට අදාළ රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් ඉල්ලයි

2019 වසරේ හබරන ප්‍රදේශයේදී අලි ඇතුන් හත් දෙනෙකු අභිරහස් ලෙස මියයාමට අදාළ රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයාට...

අලි මිනිස් ගැටුම නිසා පසුගිය වසර දෙක තුළ පුද්ගලයන් 263 දෙනකු සහ අලි ඇතුන් 817 මිය යයි

දිවයින පුරා පුද්ගලයන් 263 දෙනකු අලි ඇතුන්ගේ පහරදීම්වලින් වසර තුනකදී (2019 සිට 2021 මාර්තු දක්වා) මියගොස් ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ...