අරගලකරුවන්

අරගලකරුවන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ දැඩි කණසල්ල

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් අරගලකරුවන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තරය් අවධානය යොමු වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපතිනි ජූලි චන්ග් ජූලි (22)...

අරගලකරුවන් වෙනුවෙන් නව දේශපාලන පක්ෂයක්

"ජන අරගලයේ පුරවැසියෝ" නමින් නව දේශපාලන පක්ෂයක් ලියාපදිංචි කර ගැනීම සඳහා ගාලු මුව‍ෙදාර අරගලයේ නිරත විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් ජූලි (18) මැතිවරණ...

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වහාම ඉල්ලා අස්විය යුතුයි: පක්ෂ නායකයෝ

රටේ මතුවී අර්බුදය විසඳා ගැනීමට නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ධූරයෙන් වහාම ඉල්ලා අස්විය යුතු බව පක්ෂ නායකයන් බහුතරයක් පාර්ලිමේන්තු...