අරගලකරුවන්

“ගෝඨා ගෝ ගම”ට පහරදීම ගැන පාර්ලිමේන්තු විවාදයක්

අරගලකරුවන් කොළඹ ගෝල්ෆේස් "ගෝඨා ගෝ ගම" අරගල භූමියෙන් ඉවත් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්වූ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී(27) පැවැත්වීමට නියමිතය. ඒ සම්බන්ධයෙන් විවාද කිරීම...

ජාතික රූපවාහිණී සංස්ථාවට කඩා වැදීම ගැන පරීක්ෂණයක්

අරගලකරුවන් පිරිසක් ජාතික රූපවාහිණී සංස්ථාවට කඩා වැදී මධ්‍යවේදීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට තර්ජනය කර බියගන්වා සජීවි රූපවාහිණී වැඩසටහනකට සම්බන්ධවීමේ සිද්ධියට අදාළව...

“ගෝ හෝම් රනිල්” අරගලකරුවන්ට විහාරමහාදේවි උද්‍යානය

‘ගෝහෝම්රනිල්’ තේමා කර ගනිමින් ගාලු මුව‍ෙදාර පිටියේ අරගලයේ නියුතු විරෝධතාකරුවන්ට තම අරගලය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට කොළඹ 7 පිහිටි විහාරමහාදේවි උද්‍යානයේ...