අමෙරිකාව

හදිසි නීතියට අමෙරිකාව, යුරෝපා සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ප්‍රතිචාර දක්වයි

හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරිමට හේතුව මහජනතාවට පැහැදිළි කරණ ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලීමක්...

ලංකාවේ සංචාරය කිරීම නැවත සලකා බලන ලෙස අමෙරිකාව එරට පුරවැසියන්ට දැනුම් දෙයි

පවතින වසංගත තත්ත්වය, ඉන්ධන සහ ඖෂධ හිඟය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම නැවත සලකා බලන ලෙස අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය එරට...

ඇමෙරිකා ඉතිහාසයේ දරුණුතම ටොනේඩෝ සුළි කුණාටු තත්ත්වයෙන් සිදුවූ මරණ 80 ඉක්මවයි

අමෙරිකාවේ ප්‍රාන්ත ගණනාවකට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති සංඛ්‍යාව 80 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කෙසේ වුවද මරණ සංඛ්‍යාව...