අමෙරිකාව

භූ දේශපාලන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා චිනය හැකර් ප්‍රහාර යොදාගන්නවා – අමෙරිකාව

සිය භූ දේශපාලන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා චිනය හැකර් ප්‍රහාර යොදාගන්නා බවට අමෙරිකාව විසින් අනාවරණ කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා...

රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමණාකරන කටයුතු සදහා අමෙරිකාවේ තාක්ෂණික සහාය

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමණාකරන කටයුතු සදහා තාක්ෂණික සහාය ලබා දිමට අමෙරිකාව එක්සත් ජනපදය එකඟ වි තිබේ. ඒ මෙරටට සංචාරයක...

“ඔබේ සැමියා ඝාතනය කරන්නේ කෙසේද?”පොතේ කතෘ, සැමියා ඝාතනය කර ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලබයි

‘ඔබේ සැමියා ඝාතනය කරන්නේ කෙසේද?‘ නමින් පොතක් ලියා පළ කිරීමෙන් පසු සිය සැමියා වෙඩි තබා ඝාතනය කළ අමෙරිකාවේ ඔරිගන් ප්‍රාන්තයේ...