අමෙරිකාව

ව්‍යාජ බෝම්බ බියක් ඇතිකර බෙලරුසියාවට බලෙන් ගොඩබෑ “රයන්එයා” ගුවන්යානය

රීසියේ ඇතැන්ස් නගරයේ සිට ලිතුවේනියාව බලා පියාසර කරමින් තිබූ "රයන්එයා" ගුවන්යානයක් ව්‍යාජ බෝම්බ බියක් ඇතිකර බෙලරුසියාවට බලෙන් හරවා ගැනීම පිළිබඳව...

ලංකාවේ ඉතා අවදානම් තත්වයක ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් සිදුවන්න පුළුවන් අමෙරිකාව කියයි – ආරක්ෂක ලේකම් උත්තර දෙයි!

නුදුරු දිනකදී ලංකාවේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් සිදුවිය හැකි බවත්, සංචාරකයන් ගැවසෙන ස්ථාන, ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන, ආපන ශාලා, සුපිරි වෙළෙදසැල්, පොදු ස්ථාන, ‌හෝටල්,...

අමෙරිකාවෙන් ලංකාවේ කොරෝනා මර්දන ක්‍රියාවලියට රුපියල් මිලියන 13ක PCR කට්ටල

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මර්දන ක්‍රියාවලියට සහාය දීම සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය විසින් රුපියල් මිලියන 13ක (USD 65000) PCR...