අපේ ජන බල පක්ෂ

අපේ ජන බල පක්ෂයේ අර්බූදය උග්‍රයි – වේදිනිගම හිමි පක්ෂයෙන් පන්නයි

අපේ ජන බල පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා යැයි කියන වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි පක්ෂයෙන් නෙරපා හැරීමට එම පක්ෂ සම්මේලනයේදී යෝජනාවක් සම්මත කොටගෙන ඇත....

අපේ ජන බල පක්ෂ ගැටලුව උග්‍ර අතට, අතුරුදන්ව සිටින ලේකම් රතන හිමි නම් කරලා ..

මේ වනවිට අතුරුදන්ව සිටින, අපේ ජන බල පක්ෂයේ ලේකම් වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත දිවුරුම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර...