අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමි

වර්තමාන නායකයින් ගන්නා තීරණවලින් මිනිස්කම සම්පූර්ණයෙන් ම යටකරලා දාලා! නීතිය වල් වැදිලා ! – කාදිනල් හිමි

මෙරටට නිදහස් වෙළෙඳ ආර්ථික ක්‍රමය හඳුන්වා දුන් පුද්ගලයින් සිදු කළේ රටට විශාල විනාශයක් බව අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ,කටාන ප්‍රදේශයේ...

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතට අගරදගුරුතුමන් විරෝධය දක්වයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වහා අහෝසි කරන්නැයි ආණ්ඩුවට බලකරමින් ජනතා අත්සන් ලබාගැනීමේ පෙත්සමකට අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ සිය අස්සන යොදා...

පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඉල්ලා මීගමුවේ සිට කටුවාපිටියට පාගමනක්

පාස්කු ප්‍රහාරයට වසර දෙකක් සපිරීම හා එහි චූදිතයන්ට දඬුවම් පමුණුවන ලෙස ඉල්ලමින් පැවැත්වූ විශේෂ වැඩසටහන් (21) අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත්...